publikacja "Godność człowieka a zgoda na zabieg ksenotransplantacji - zagadnienia wybrane”

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się publikacja pokonferencyjna pt. „Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia-instytucje-efektywność” , zawierająca m.in. artykuł Tomasza Borowca „Godność człowieka a zgoda na zabieg ksenotransplantacji - zagadnienia wybrane”.