Obrona pracy doktorskiej

W dniu 8 marca 2018 r. na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Wydziale Prawa Tomasz Borowiec obronił pracę doktorską pt. "Konstytucyjna zasada poszanowania godności człowieka a zabieg ksenotransplantacji".