Konferencja na Ukrainie

W dniu 24 listopada 2017 r. Tomasz Borowiec na konferencji "Fiskalna polityka: teoretyczne i i praktyczne aspekty prawne", jaka miała miejsce w Irpieniu na Ukrainie wygłosił referat nt. "Nowe zasady przeprowadzania kontroli celno-skarbowej na terenie RP pod rządami nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a zagrożenia dla swobody prowadzenia działalności gospodarczej".